خرید املاک در بلوار دانشجو مشهد

دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 165 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 17 قیمت: 3٫630 میلیارد تومان متری: 22 میلیون تومان کد ملک: 1115369

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 175 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 22 عقدایی 22 قیمت: 4٫300 میلیارد تومان متری: 24٫570 میلیون تومان کد ملک: 1115347

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 145 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 14 قیمت: 2٫500 میلیارد تومان متری: 17٫240 میلیون تومان کد ملک: 1112048

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 96 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 30 قیمت: 1٫655 میلیارد تومان متری: 17٫240 میلیون تومان کد ملک: 1112023

فروش ویلایی ۲۵۵ متری مشهد - دانشجو۲۳ کد ملک : ۱۸۸۹۷۵ مبلغ فروش : ۱۰ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - دانشجو۳۰ کد ملک : ۱۸۸۳۷۸ مبلغ فروش : ۱/۵ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 100 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجوی28 قیمت: 1٫200 میلیارد تومان متری: 12 میلیون تومان کد ملک: 1096771

فروش خانه ویلایی 252 متری مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 24 قیمت: 8٫500 میلیارد تومان متری: 33٫730 میلیون تومان کد ملک: 1094625

فروش ویلایی ۲۵۵ متری مشهد - دانشجو۳۲-عقدایی۳۴ کد ملک : ۱۸۷۶۵۸ مبلغ فروش : ۶/۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۵۱۰ متری مشهد - دانشجو۵ کد ملک : ۱۸۷۱۴۳

فروش آپارتمان ۱۵۴ متری مشهد - دانشجو۴ کد ملک : ۱۸۷۰۳۶ مبلغ فروش : ۲/۳ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۵۵ متری مشهد - دانشجو۸-بعدازتقاطع اول کد ملک : ۱۸۶۷۳۲

فروش ویلایی ۵۱۰ متری مشهد - دانشجو۲۵ کد ملک : ۱۸۶۰۱۶