خرید املاک در بلوار جلال آل احمد مشهد

خیابان جلال 46 طبقه چهارم
خیابان جلال 48 سه خوابه / طبقه اول
خیابان جلال 42 طبقه چهارم
خیابان جلال 40 طبقه پنجم
خیابان جلال56
خیابان جلال 48 سه خوابه / طبقه اول
خیابان جلال 2 طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم