خرید املاک در بلوار باهنر مشهد

فروش آپارتمان ۱۸۱ متری مشهد - باهنر۷ کد ملک : ۱۹۳۰۸۸ مبلغ فروش : ۸/۶۸۸ میلیارد تومان

متری باهنر تراکم متوسط 33 میلیارد بی واسطه

فروش آپارتمان ۱۷۷ متری مشهد - باهنر ۷ کد ملک : ۱۸۲۷۳۶ مبلغ فروش : ۸/۶۷۳ میلیارد تومان

بلوار باهنر
بلوار باهنر دو خوابه
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر

نما سنگ

بلوار باهنر
بلوار با هنر
بلوار باهنر
بلوار باهنر یک خوابه
بلوار باهنر دو خوابه