خرید املاک در بلوار باهنر مشهد

کوثر شمالی16....باهنر9 سه خوابه / طبقه اول
کوثر شمالی 8بازار محله
خیابان باهنر4
باهنر۵ سه خوابه
خیابان باهنر 5 طبقه سوم