خرید املاک در بلوار اندیشه مشهد

اندیشه7 دو خوابه / طبقه سوم

کد : 52993 متراژ : 74 طبقه : 3 تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها : 7 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 12 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آیفون تصویری , تراس ,...

اندیشه68 دو خوابه / طبقه اول

کد : 52996 متراژ : 75 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 12 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 18 سند : 6 امکانات : پارکینگ , تراس , انباری , کمد د...

اندیشه7 دو خوابه / طبقه دوم

کد : 53032 متراژ : 64 طبقه : 2 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 7 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 5 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

اندیشه67 دو خوابه / طبقه اول

کد : 56324 متراژ : 72 طبقه : 1 تعداد طبقات : 2 تعداد واحدها : 4 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 15 سند : 6 امکانات : انباری آدرس : اندیشه ۶۷ قیمت :...

اندیشه75 دو خوابه / طبقه سوم

کد : 56268 متراژ : 105 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 16 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 8 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

اندیشه4 دو خوابه / طبقه چهارم

کد : 56247 متراژ : 75 طبقه : 4 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 15 سند : 6 امکانات : پارکینگ , تراس , انباری , کمد دی...

اندیشه78 دو خوابه / طبقه سوم

کد : 56412 متراژ : 78 طبقه : 3 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 16 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 8 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آیفون تصویری , تراس ,...

دو خوابه / طبقه اول

کد : 53232 متراژ : 76 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 6 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 6 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

اندیشه84 دو خوابه / طبقه دوم

کد : 53385 متراژ : 75 طبقه : 2 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 16 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 12 سند : 6 امکانات : پارکینگ , تراس , انباری آدرس :...

اندیشه56 دو خوابه / طبقه اول

کد : 53479 متراژ : 75 طبقه : 1 تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها : 12 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 16 سند : 6 امکانات : پارکینگ , انباری , کمد دیواری...

اندیشه7 دو خوابه / طبقه دوم

کد : 53807 متراژ : 110 طبقه : 2 تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها : 3 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 10 سند : 6 امکانات : پارکینگ , تراس , سرویس فرنگی ,...

اندیشه19 دو خوابه / طبقه دوم

کد : 56163 متراژ : 120 طبقه : 2 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 5 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 0 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویری...

اندیشه83 دو خوابه / طبقه اول

کد : 53343 متراژ : 100 طبقه : 1 تعداد طبقات : 4 تعداد واحدها : 8 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 10 سند : 6 امکانات : پارکینگ , آسانسور , آیفون تصویر...

اندیشه79 دو خوابه / طبقه اول

کد : 53569 متراژ : 78 طبقه : 1 تعداد طبقات : 7 تعداد واحدها : 28 تعداد خواب : 2 عمر بنا : 6 سند : 6 امکانات : آسانسور , آیفون تصویری , تراس ,...

7/10 یک خوابه / طبقه اول

کد : 54633 متراژ : 62 طبقه : 1 تعداد طبقات : 3 تعداد واحدها : 3 تعداد خواب : 1 عمر بنا : 13 سند : 6 امکانات : تراس , انباری , کمد دیواری آدرس...