خرید املاک در بلوار الهیه مشهد

کوچه الهیه 25 دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
خیابان الهیه 5 دو خوابه
نقویه سه خوابه / طبقه سوم
دو خوابه
محدوده الهیه27 دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار امیریه ،امیریه 37 فرش مشهد دو خوابه / طبقه دوم
خیابان سجادیه22 دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار الهیه دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان الهیه 6