خرید املاک در بلوار آموزگار مشهد

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - آموزگار۲۹ کد ملک : ۱۹۲۸۲۰

دو خوابه / طبقه اول

فروش ویلایی ۱۰۰ متری مشهد - مقابل آموزگار۵۴ کد ملک : ۱۹۲۱۰۰ مبلغ فروش : ۲ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - آموزگار۶۹ کد ملک : ۱۹۲۲۲۹ مبلغ فروش : ۹۰۵ میلیون تومان

سه خوابه

فروش ویلایی ۱۰۰ متری مشهد - مقابل آموزگار۵۴ کد ملک : ۱۹۲۱۰۰ مبلغ فروش : ۲ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۲۰۶ متری مشهد - آموزگار۲۹- شیخ مفید۵۸ کد ملک : ۱۹۲۰۷۹ مبلغ فروش : ۳/۶۰۵ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - آموزگار۷۹ کد ملک : ۱۹۱۶۷۶ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - آموزگار۷۹ کد ملک : ۱۹۱۶۷۶ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 136 متری مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 25 قیمت: 2٫599 میلیارد تومان متری: 19٫110 میلیون تومان کد ملک: 1135354

فروش ویلایی ۱۰۵ متری مشهد - مقابل آموزگار۵۶ کد ملک : ۱۹۱۲۸۵ مبلغ فروش : ۳/۶۷۵ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - بین آموزگار۲۱و۲۳ کد ملک : ۱۹۱۰۸۰ مبلغ فروش : ۳/۵ میلیارد تومان