خرید املاک در بلوار آموزگار مشهد

طبقه سوم

اپارتمان ۱۲۵ متر طبقه ۳ ۱۰ واحدی دونبش نورگیری عالی تحویل ۳ ماهه بلوار اموزگار ، اموزگار۳۷ قیمت متر ۱۷ تومان

سه خوابه / طبقه پنجم

فروش آپارتمان 165 متری مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 8 قیمت: 3,052,500,000 تومان متری: 18٫500 میلیون تومان کد ملک: 1024765

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - اموزگار ۸ کد ملک : ۱۸۱۹۵۸ مبلغ فروش : ۲/۹۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۱۰۰ متری مشهد - مقابل اموزگار ۵۴ کد ملک : ۱۸۱۶۵۸ مبلغ فروش : ۲ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۲۰۶ متری مشهد - اموزگار ۲۹ شیخ مفید ۵۸ کد ملک : ۱۸۱۷۷۱ مبلغ فروش : ۳/۷۰۸ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۶۵ متری مشهد - اموزگار ۷۹ کد ملک : ۱۸۱۲۵۸ مبلغ فروش : ۳ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه همکف

فروش آپارتمان 150 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار 37/2 قیمت: 2٫550 میلیارد تومان متری: 17 میلیون تومان کد ملک: 1018575

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 165 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار 37/6 قیمت: 3٫135 میلیارد تومان متری: 19 میلیون تومان کد ملک: 1018545

سه خوابه / طبقه ششم

فروش آپارتمان 200 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار 37/6 قیمت: 3٫800 میلیارد تومان متری: 19 میلیون تومان کد ملک: 1018552

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 140 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار شیخ مفید60 قیمت: 2٫800 میلیارد تومان متری: 20 میلیون تومان کد ملک: 1015529

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 125 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار 67 قانع 9 قیمت: 1٫800 میلیارد تومان متری: 14٫400 میلیون تومان کد ملک: 1015499

فروش زمین 125 متری مشهد، بلوار آموزگار، اموزگار23 قیمت: 2٫700 میلیارد تومان متری: 21٫600 میلیون تومان کد ملک: 1013358

فروش ویلایی ۱۲۵ متری مشهد - بین اموزگار ۲۱ و ۲۳ کد ملک : ۱۸۰۴۶۴ مبلغ فروش : ۲/۷ میلیارد تومان

فروش ویلایی ۲۸۶ متری مشهد - اموزگار ۳۷/۶ کد ملک : ۱۷۹۶۰۰ مبلغ فروش : ۲۷/۷۲ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 210 متری مشهد، استقلال، اموزگار 37/6 قیمت: 4٫620 میلیارد تومان متری: 22 میلیون تومان کد ملک: 1006329