خرید املاک در بلوار آموزگار مشهد

آموزگار۲۹ برج اساتید دو خوابه / طبقه همکف
خیابان شهید ستاری26 دو خوابه / طبقه دوم