خرید املاک در بلوار آزادی ساری

خیابان رفاه دو خوابه / طبقه اول
بیست متری شهید نوری، بعد میدان شهیدان عبوری
بیست متری شهید نوری یک خوابه / طبقه سوم
ابتدای خیابان اندیشه، بن بست اول سمت راست
دو خوابه
خیابان رفاه دو خوابه / طبقه چهارم