خرید املاک در بزرگراه وکیل آباد مشهد

محدوده وکیل آباد34 دو خوابه / طبقه سوم
8
خیابان سروش سه خوابه / طبقه چهارم
8
وکیل آباد بلوار میرزا 2 سه خوابه / طبقه چهارم
9
وکیل آباد 67 دادگر5 دو خوابه
وکیل اباد34 سه خوابه / طبقه همکف
6
خیابان فارغ التحصیلان دو خوابه / طبقه سوم
بلوار وکیل آباد سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول
کوچه وکیل آباد 50 سه خوابه
خیابان وکیل آباد67 دو خوابه / طبقه دوم