خرید املاک در بزرگراه وکیل آباد مشهد

وکیل آباد 93 طبقه اول
وکیل آباد 87 یک خوابه / طبقه چهارم
محدوده بلوار7تیر سه خوابه
سه خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان وکیل آباد 49 تعلیم 4 دو خوابه / طبقه دوم
مجتمع پردیس دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده وکیل آباد34 طبقه اول
محدوده وکیل آباد34 دو خوابه / طبقه سوم
وکیل آباد 67 دادگر5 دو خوابه
خیابان سروش سه خوابه / طبقه چهارم
وکیل آباد بلوار میرزا 2 سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان فارغ التحصیلان دو خوابه / طبقه سوم
وکیل اباد34 سه خوابه / طبقه همکف
کوچه وکیل آباد 50 سه خوابه