خرید املاک در برج قربان همدان

محوطه برج قربان کوچه کوشش طبقه دوم

فول امکانات تک واحدی وجنوبی

دو خوابه / طبقه اول

نما سنگ

دو خوابه / طبقه سوم

جهت ملک و موقعیت: جنوبی تعدا واحد: 12 متری 1,700,000 تومان بخاری دارد وام: 10 میلیون تومان دارد