خرید املاک در بجنورد

5
خیابان گلستان ۱۴ دو خوابه / طبقه اول
حاشیه بهارستان خیابان بوستان ۳ دوربرگردان شمالی ۳۳۰متر زمین مسکونی قیمت ۴۴۰م طبقه همکف
1
خیابان گلستان دو خوابه / طبقه اول
1
خ گلستان گلستان ۴ دو خوابه / طبقه دوم
کوچه بهارستان یک طبقه همکف
6
خیابان بهارستان ۱ دو خوابه / طبقه سوم
3
خیابان بوستان دو خوابه / طبقه دوم
میدان توحید خیابان بوستان دو خوابه / طبقه اول
3
خیابان بهارستان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان بوستان دو خوابه / طبقه دوم