خرید املاک در باغ فردوس بابل

دو خوابه / طبقه دوم

كد آژانس ١-١٨٤٧

محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-1865 گاز صفحه ایی هود 15میلیون وام مهر

خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه اول

کد آژانس 1-1887 مطبخ ، سقف کاذب هود و گاز

خیابان مدرس محوطه توحید دو خوابه / طبقه چهارم

کد آژانس 1-1943 15 واحد

خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1_2045 شوفاژ

خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-2014 شوفاژ مرکزی

خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه دوم

کد 1-2018 شوفاژ اسپلیت 6میلیون رهن ماهی 600 تا برج 5

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آژانس ۲_۱۲ بسیار خوش نقشه وعالی و خوش ساخت دارای کوچه بسیار پهن و شمالی جنوبی صفر تحویل دارای دو پارکینگ

سه خوابه / طبقه ششم

کد آژانس ۲_۱۲ بسیار خوش نقشه وعالی و خوش ساخت دارای کوچه بسیار پهن و شمالی جنوبی صفر تحویل دارای دو پارکینگ

سه خوابه / طبقه سوم

کد آژانس ۲_۱۲ بسیار خوش نقشه وعالی و خوش ساخت دارای کوچه بسیار پهن و شمالی جنوبی صفر تحویل