خرید املاک در باغ دکترسنگ ساری

دو خوابه / طبقه اول
محدوده پیام نور طبقه سوم
5
محدوده قائم سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان قائم دو خوابه / طبقه چهارم
4
محدوده قائم دو خوابه / طبقه سوم
خیابان قائم دو خوابه / طبقه اول
خیابان قائم طبقه سوم
خیابان قائم طبقه اول