خرید املاک در باریکلا آمل

سه خوابه

کد277 باریکلا 240متر زمين 140متر بنا 3خواب مستر سقف کناف فول_امکانات حياط سازي شیک سند تک برگ ۹۰ میلیون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون بهره...

سه خوابه

كد293 باریکلا 350متر زمين 220متر بنا 3خواب مستر فول_امکانات حياط سازي شیک 90میلیون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون بهره خانم اکبری09117901356

چهار خوابه

كد297 باریکلا 440متر زمين 250متر بنا 4خواب مستر فول_امکانات حياط سازي شیک 150میلیون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون بهره

چهار خوابه

كد322?? بریکلا 400متر زمین 250متربنا 4خواب مستر #فول_امكانات ?حیاط سازی شیك 150میلیون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون خانم اکبری09117901356

سه خوابه

كد300 باریکلا 270متر زمين 160متر بنا 3خواب مستر فول_امکانات حياط سازي شیک 90میلیون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون بهره خانم اکبری09117901356

دو خوابه

کدملک:318 باریکلا 250متر زمین 130متربنا 2خواب مستر فول_امكانات حياط سازي شيك 80ميليون پیش الباقى اقساط بلند مدت بدون خانم اکبری09117901356

سه خوابه

کدملک:9680 مستر پروانه وپایان کار سند۶دانگ ویوجنگل وباغ ۴۰%پیش الباقی۱۵ماهه

دارای سند مالکیت موقعیت عالی

کد ملک:849 فاصله تا بافت ۵۰۰متر متری:60.000تومان