خرید املاک در ایلام

بوستان دو خوابه

کد 178 200متر زمین 150متر بنا 2خواب 18سال ساخت جنوبی مدرس بوستان قیمت 1/800/000/000

220متر ویلایی ساخت قدیم وقابل سکونت مدارک تکمیل بلوار آزادی

خیابان آزادی نصر ۸ دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان94متری 2خواب 4طبقه 8واحد 40میلیون وام ساخت98 قیمت 1/081/000/000 سعدی طبقه دوم

بالاتر میدان کشوری سه خوابه / طبقه اول
خیابان غدیر سه خوابه / طبقه اول

آپارتمان120متری 2خواب 6طبقه 13واحد واحد شمالی جنوبی ساخت98 قیمت 1/890/000/000 امام علی غدیر طبقه اول

دو خوابه

190 160متر بنا 2خواب جنوبی 20سال ساخت متری 17/000/000تومان قیمت 3/230/000/000 بلوار آزادی

دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان130 2خواب 6طبقه 17واحد واحد غربی 60میلیون وام متری 10میلیون پاسداران طبقه اول

بلوارسیدالشهدا دو خوابه
صنایع پشت بهزیستی دو خوابه
میدان گلها
بلوارابوالفضل دو خوابه

آپارتمان 160متری مدرس متری8/500

خیابان14و12

100متری پیش فروش مدرس 2بر خیابان14و12 880میلیون

نوساز خشک