خرید املاک در ایلام

💢۱۰۵متر 💢۲بر 💢گذر ۱۰متری و ۶متری 💢مدارک تکمیل 💢پارکینگ تبدیل شده مسکونی باکمد وکابینت 💢داخلی فول ✔️قیمت ۳۷۰میلیون

خیابان محرم انتهای خیابان محرم روبروی خوابگاه الزهرا

متری4.500.000 سند قطعی/تک برگ

خیابان آزادی

💢۲۸۰متر 💢۲کله شمالی جنوبی 💢گذر ۱۴متری و ۱۰متری 💢مدارک تکمیل ✔️قیمت ۲میلیارد

💢۲۹۰متر #مدرس 💢 شمالی 💢گذر ۱۲متری 💢مدارک تکمیل ✔️قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون

💢۲۰۰متر 💢بر اصلی بلوار 💢گذر بلوار 💢مدارک تکمیل +پروانه ۵طبقه ✔️قیمت متری ۱۵میلیون

برخیابان اصلی

دارای سندثبت

روبروی پارک کوثر

دارای سند ثبتی دودهنه مغازه متری سه میلیون قیمت مقطوع

خیابان شعبانی

دارای قولنامه بنگاهی معتبر

برخیابان اصلی

سندثبتی متری ۶میلیون

مناسب برای خانه باغ متری: 250 هزار

خیابان شعبانی

متری : 850 هزار

بلوک 3 طبقه دوم
روبروی پیام نور دو خوابه / طبقه اول
محدوده تعاونی طبقه سوم

واحد جنوبی

جنوبی 43میلیون وام 25میلیون در دست رهن که از قیمت رهن کم میشود