خرید املاک در اوجی آباد آمل

دو خوابه

۶۰۰ متر زمین دو طبقه بنا پایین ۱۰۸ متری دوخوابه تمام سرویس آشپزخانه مطبخ سالن بزر‌گ طبقه اول نیم ساخته دارای سربندی کلیه انشعابات نصب با کنتور دار...

دو خوابه

ویلا شهرکی فوق العاده خوش ساخت باغچه کاری بسیار شیک منطقه دنج و تهرانی نشین کلیه انشعابات نصب فاصله تا دریا سرخرود خانه دریا محمود اباد ۱۰دقیقه...

کامل داخل بافت قابليت تجاري مسكوني اب برق گاز سند مالکیت معاوضه با آپارتمان وماشین و مقداری نقد هم میشود

دو خوابه

۱۰۰ متر فاصله با جاده اصلی ۶۰۰ متر زمین دو طبقه بنا پایین ۱۰۸ متری دوخوابه تمام سرویس آشپزخانه مطبخ سالن بزر‌گ طبقه اول نیم ساخته دارای سربندی کلی...

بطرف خانه دریا

۴۵۰متر زمین دارای سند عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد ساختمان ویلایی ۹۰متری تکخوب دارای کلیه انشعابات بیرون از بافت روستایی دارای چشمه آب ویوی شالیزا...

روبروی روستای عبدالله آباد

بر جاده اسفالته از لحاظ قیمت و موقعیت واقعا استثنایی دسترسی به آب برای کشاورزی عالی

دو خوابه

به طرف جاده سرخرود روستای چشمه میانرود ۱۰۰ مت فاصله با جاده اصلی دو طبقه بنا پایین ۱۰۸ متری دوخوابه تمام سرویس آشپزخانه مطبخ سالن بزر‌گ طبقه اول ن...

به طرف خانه دریا

دارای سند عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد ساختمان ویلایی ۹۰متری تکخوب دارای کلیه انشعابات بیرون از بافت روستایی دارای چشمه آب ویوی شالیزار ابدی محیط...

زمین دارای سند عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد ساختمان ویلایی ۹۰متری تکخوب دارای کلیه انشعابات بیرون از بافت روستایی دارای چشمه آب ویوی شالیزار ابدی...

دو خوابه

دوبلکس اطراف ویلا سازی تهرانی نشین دارای ویوی عالی فاصله با دریا ۱۰ دقیقه درای چشم انداز عالی شیک و مهندسی ساز کلیه انشعابات نصب

عرصه و اعیان ششدانگ یک واحد ساختمان ویلایی ۹۰متری تکخوب دارای کلیه انشعابات بیرون از بافت روستایی دارای چشمه آب ویوی شالیزار ابدی محیط دنج و عالی

داخل بافت اب برق گاز سر ملک عقب نشینی انجام شده دورتا دور دیوار

بر جاده اصلی دارای انواع نهال محصور به دیوار و دروازه ثبت نام سند انجام شده

چسبیده به بافت دارای موقعیت عالی