خرید املاک در اهواز

خیابان قیصر امین پور خ قیصر امین پور ۴ طبقه چهارم

♦️۸۵متری طبقه ۴جلو 🔷ملیراه خ قیصر امین پور ۴ ♦️ساخت ۹۰ 🔷خالی است امکانات کامل ♦️قیمت ۴۵۰میلیون کداگهی ۱۴۰