خرید املاک در اهواز

طبقه سوم

کد ملک ۷۰ مرکز خرید زیتون با دکوراسیون

طبقه اول

کد ملک ۸۷ مرکز خرید زیتون

خیابان میترا طبقه اول

کد ملک 588 6 واحدی سنتی ساز

خیابان وزیری

کد ملک ۴۱۷ فروش ۱۲۲ متری و ۱۰۸ متری طبقه ۳ و ۷ متری 2.500.000