خرید املاک در اندیشه

فروش آپارتمان 75 متری در فاز5 اندیشه

کد آگهی 70330
دو خوابه / طبقه ششم

فروش آپارتمان 49 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70319
14غربی یک خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 40 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70312
محدوده یاس یک خوابه

فروش آپارتمان 75 متری در فاز5 اندیشه

کد آگهی 70296
دو خوابه / طبقه ششم
1

فروش آپارتمان 74 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70253
دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 57 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70344
6شرقی دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 62 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70341
15غربی دو خوابه / طبقه سوم

فروش خانه 53 متری در فاز1 اندیشه

کد آگهی 70339
دهم شرقی یک خوابه / طبقه دوم

فروش خانه 46 متری در شهرک مریم اندیشه

کد آگهی 70335
یک خوابه / طبقه دوم

فروش خانه 105 متری در فاز3 اندیشه

کد آگهی 70333
محله16 دو خوابه / طبقه اول