خرید املاک در امامیه مشهد

1
امامیه68 دو خوابه
حاشیه حجاب دو خوابه / طبقه سوم
محدوده اندیشه76 سه خوابه / طبقه سوم
خیابان حجاب58 یک خوابه / طبقه همکف
محدوده اندیشه دو خوابه / طبقه اول
محدوده اندیشه71 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار حجاب خیابان حجاب 64 دو خوابه / طبقه اول
1
سه خوابه / طبقه سوم
بلوار اندیشه خیابان اندیشه 68 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار حجاب خیابان حجاب 91 مجتمع بهشت دو خوابه / طبقه چهارم