خرید املاک در امامزاده عبدالله همدان

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:39 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبدالله 🔴متراژ:80 🔴سال ساخت:92 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:1 🔴متری:6 میلیون و 100 🔴کل قیمت:488...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد: 4789 📌منطقه: امامزاده عبدالله 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 496میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار...

یک خوابه / طبقه سوم

🆔کد پیگیری : 10014464 🏬#فروش_آپارتمان_بین300تا400میلیون_امامزاده_عبدالله 💰قیمت : 344,000,000 تومان 📐 متراژ : 65 متر 💬نوع کاربری : #مسکونی 🌍 منطقه...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4730 📌منطقه: امازاده عبدالله 📏متراژ: 120 💰قیمت کل: 780 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:729 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبدالله 🔴متراژ:67 🔴متری:6میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:436 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4087 📌منطقه: امامزاده عبدالله 📏متراژ: 58 💰قیمت کل: 330 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و700 هزار تومان 📦امکانات: 4طبق...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:698 🔴آپارتمان فروشی:امامزاده عبداله. 🔴متراژ:65 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:422میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:20 🔴طبقه:1 🔴سال ساخ...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:724 🔴آپارتمان فروشی:امام زاده عبدالله 🔴متراژ:55 🔴متری:7 🔴قیمت کل:385 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:91 🔴امکانات:فو...

فروش: ویلایی 🔘کد:1472 📌منطقه: امامزاده عبدالله 📏متراژ: 200 💰قیمت کل: 1میلیارد و 100میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 2...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 641 🔴آپارتمان فروشی: امامزاده عبدالله 🔴متراژ: 67 🔴متری :5میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:368میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 641 🔴آپارتمان فروشی: امامزاده عبدالله 🔴متراژ: 67 🔴متری :5میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:368میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد: 641 🔴آپارتمان فروشی: امامزاده عبدالله 🔴متراژ: 67 🔴متری :5میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:368میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چند طبقه:4 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:2...

?کد:1179 ?ملک(( ویلایی)) فروشی:امامزاده عبدالله ?متراژ:۲۰۰ ?زیربنا: ?متری:7میلیون ?قیمت کل: 1میلیاردو900 ?چندطبقه:2 ?چند واحد: ?سال ساخت:70...

دو خوابه
محدوده جلالی

?کد: 1402 ?منطقه: جلالی ?متراژ: 136 ?قیمت کل: 600 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 0میلیون وهزار تومان ?امکانات: برزمین 7متر، کوچه 8 متری، ارتفاع 3/...