خرید املاک در اسپه کلا آمل

1
بالاتر از میدان طبری سه خوابه / طبقه اول
1
1
دو خوابه / طبقه اول
اسپه کلا دو خوابه / طبقه دوم
دماوند دو خوابه
طبقه اول
سه خوابه / طبقه چهارم