خرید املاک در اسلام شهر

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6012 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 75 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 6006 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه 🏢متراژ: 73 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت: 1389 ⚠️وضعیت: خ...

خیابان شهید شیرودی دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 6025 🛣محدوده: اسلامشهر، شیرودی 🏢متراژ: 71 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5988 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 60 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت: 1391 ⚠️وضعیت: ب...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5982 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت: 1393 ⚠️وضعیت: خ...

دو خوابه / طبقه سوم

کد: 5978 محدوده: اسلامشهر، قائمیه متراژ: 72 تعداد خواب: 2 شماره طبقه: 3 نوع سند: تعاونی سال ساخت: 1392 وضعیت: خودمالک تاریخ تحویل: بعد از قرا...

فروش خانه 78 متری در اسلام شهر اسلام شهر

2 ماه قبل
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5982 محدوده: اسلامشهر، سعیدیه متراژ: 78 تعداد خواب: 2 شماره طبقه: 2 نوع سند: آزاد سال ساخت: 1393 وضعیت: خودمالک تا...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5988 محدوده: اسلامشهر، قائمیه متراژ: 60 تعداد خواب: 1 شماره طبقه: 3 نوع سند: آزاد سال ساخت: 1391 وضعیت: بامستاجر...

دو خوابه / طبقه دوم

کد: 5976 محدوده: اسلامشهر، واوان،برج بوکا متراژ: 75 تعداد خواب: 2 شماره طبقه: 2 نوع سند: آزاد سال ساخت: 1396 وضعیت: بامستاجر تاریخ تحویل: بعد...

یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5837 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه 🏢متراژ: 49 🗝تعداد واحد: 8 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ و...

دو خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5488 ?محدوده: اسلامشهر، واوان ?متراژ: 105 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت: 1...

بلوار خلیج فارس دو خوابه

#فروش ویلا در رباط کریم کد:5700 ?دارای باغچه با درختان ۲ ساله? ⭕️500 متر زمین با 100 متر بنا ? ۲ خوابه ?دارای قولنامه شورایی ⚜️دا...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5868 🛣محدوده: اسلامشهر، سرنوری 🏢متراژ: 62 🗝تعداد واحد: 3 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5851 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 53 🗝تعداد واحد: 12 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ...

بلوار خلیج فارس دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5114 🛣محدوده: اسلامشهر، سعیدیه، بلوار خلیج فارس 🏢متراژ: 100 🗝تعداد واحد: 4 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سن...