خرید املاک در اسلام شهر

اکازیون

آپارتمان 67 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7131 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،عدل آباد 🏢متراژ: 67 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🏠مو...

اکازیون

آپارتمان 67 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7171 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، عدل آباد 🏢متراژ: 67 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🏠...

اکازیون

آپارتمان 68 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7147 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 68 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنو...

ویژه

آپارتمان 66 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6872 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 66 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🗝تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 60 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7145 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 60 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: شما...

ویژه

آپارتمان 50 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7148 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،24هکتاری 🏢متراژ: 50 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🏠م...

ویژه

آپارتمان 72 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7039 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 72 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنو...

ویژه

آپارتمان 110 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7141 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 110 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: ج...

ویژه

آپارتمان 110 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#پیش فروش آپارتمان مسکونی کد: 7144 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 110 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: تمام طبقات 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزا...

اکازیون

آپارتمان 94 متری در سالور اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7050 🛣محدوده: اسلامشهر، سالور 🏢متراژ: 94 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنوب...

اکازیون

آپارتمان 120 متری در شهرک واوان اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6952 🛣محدوده: اسلامشهر، واوان 🏢متراژ: 120 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: همکف 🏢تعداد واحد: 17 🏠موقعیت: شمالی 📜نوع سند...

اکازیون

آپارتمان 100 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6714 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، فرمانداری 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 5 📜نوع سند: آزاد...

آپارتمان 55 متری در مهدیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد : 7177 🛣محدوده: اسلامشهر، مهدیه 🏢متراژ: 55 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: شمالی 🗓 سال ساخت:...

#فروش تک واحدی مسکونی کد : 7180 🛣محدوده: اسلامشهر، خ طالقانی 🏢متراژ: 58 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنوبی 🗓 سال س...

آپارتمان 55 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6840 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 55 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...