خرید املاک در اردبیل

سه خوابه
کوچه صبا سه خوابه
پشت فضای سبز دو خوابه
4
کوچه عطایی یک دو خوابه
کوچه قدس یک
روبروی ایثار کوچه 16 متری
5
به سمت سعدی دو خوابه / طبقه سوم
پشت رفاه پشت پشم حلاجی دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه دوم