خرید املاک در آستانه بابل

سه خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1-1974 گرمایش شوفاژ مرکزی دیوارها کاغذ دیواری شده باز سازی شده کامل بدون رطوبت قیمت تقریبی 189-178 میلیون