خرید املاک در آزاد شهر

شهید بهشتی خیابان گرگان کوچه دنیای روسری دو خوابه / طبقه سوم
روبروی زمین فوتبال یا چاه آب مرزبن معروف به زیر تپه
خیابان شاهرود جاده خاندوز لبه جاده ،از زمین های منابع طبیعی قطعه 82،قابل معاوضه

باغ 15000 متری در جاده کلو آزاد شهر

آگهی جدید

📌 کد ملک : 547 🛣 جاده قدیم -محدوده خط کلو 🏡 متراژ ۱۵۰۰۰ متر مربع ⚜️ باغ ۵ ساله سیاه رشته ⚜️ امکان گرفتن انشعاب آب روستایی ⚜️ سند اصلاحات ا...

انتهای کوچه کشتارگاه جلوی خیابان 16متری
روستای مرزبن ،زمین کشاورزی
خیابان شاهرود بعد از دادگستری کوچه اول از منابع طبیعی دومین قواره دهنه 13
خیابان شاهرود کوچه بغل دادگستری داخل کوچه 8متری بغل ساخته شده دهنه9/30 آماده ساخت و ساز
کوچه قبل دادگستری ،فرعی اول سمت چپ ، داخل کوچه 10متری ،بغل قطعه ساخته شده ،دهنه 5
انتهای کوچه کشتارگاه،

دهنه زمین 5بوده لبه کوچه 12متری ،مسکونی قابل ساخت هست ، نامه شهرداری جهت مسکونی بودن و ساخت موجود هست

کوچه چهارم شهرک گلچشمه ،چسبیده به قطعه 50

متراژ 110متر با دهنه 6

قطعه 82منابع طبیعی سر سه نبش ،آماده ساخت ،داخل جاده خاندوز روبروی کوچه 4شهرک گلچشمه ، لب جاده
خیابان شاهرود جاده خاندوز از زمین های شهرک گلچشمه قطعه 193 ،کنار قطعه ساخته شده ، بغل سر دو نبش
خیابان گنبد پشت مصلی لب کوچه 16 دهنه زمین 11هست ،آب برق گاز چسبیده به زمین،
پشت مصلی لب کوچه 16متری دهنه11 ،آماده جهت ساخت