خرید املاک در آرامگاه باباطاهر همدان

میدان باباطاهر

کد 4

🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۹میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۹۶۰میلیون 🔴وام: 🔴سند...

فروش:اپارتمان 🔘کد:5264 📌منطقه:باباطاهر 📏متراژ: 101 💰قیمت کل: 757میلیون500 تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:7طبقه و24واحد...

🏡کد:130 🔴آپارتمان فروشی:میدان باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۱ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۷۶۰میلی...

🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۶۰۰میلیون 🔴وام: 🔴سند: 🔴مو...

🏡کد:1113 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:بابا طاهر 🔵متراژ:۶۵۸ 🔵زیربنا:۶۰۰ 🔵چندطبقه:۱ 🔵موقعیت: 🔵برملک:۸/۳۰ 🔵متراژکوچه:۱۰ 🔵ارتفاع:۴نیم 🔵قابل سکونت:نیازبه...

کد:5149 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۲ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۲میلیون 🔴وام: 🔴ا...

کد:5146 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۵میلیون و۹۰۰ 🔴کل قیمت:۷۰۸میلیون 🔴و...

🏡کد:107 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۰۵ 🔴سال ساخت:۸۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۲ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۶۳۰میلیون 🔴وام:...

کد:5045 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲۴ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۶۶۰میلیون 🔴تو...

کد:5152 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۱۶۴ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۶ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۱۴۸ 🔴وا...

کد:5150 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۹۴ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۷میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۶۷۶میلیون 🔴وا...

کد:5145 🔴آپارتمان فروشی:باباطاهر 🔴متراژ:۸۶ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۶میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۵۶۷میلیون 🔴وا...

فروش: اپارتمان 🔘کد:5162 📌منطقه: ارامگاه باباطاهر 📏متراژ: 120 💰قیمت کل: 750میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و250هزار تومان 📦امکانات:6طبقه...

کد:1093 🔵ملک(( ویلایی)) فروشی:باباطاهر 🔵متراژ:۱۷۵متر 🔵زیربنا:۳۳۰متر 🔵چندطبقه:۳ 🔵موقعیت:جنوبی 🔵برملک:۲۰متر 🔵متراژکوچه:۲۴متری 🔵ارتفاع: 🔵قابل سک...