خرید املاک در آرامگاه بوعلی همدان

خیابان بوعلی

🆔کد پیگیری : 10014437 🛠#فروش_مغازه_بین200تا300میلیون_بوعلی 💰قیمت : 270,000,000 تومان 📐 متراژ : 15 متر 🌍 منطقه : #بوعلی 🏖 امکانات : گاز شهری، برق،

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4182 📌منطقه: خیابان بوعلی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 646 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 600هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 4...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4187 📌منطقه: بوعلی سینا 📏متراژ: 87 💰قیمت کل: 490 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 630 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 9وا...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:777 🔴آپارتمان فروشی:ارامگاه بوعلی 🔴متراژ:118 🔴متری:7میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:885میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:2 🔴سال ساخ...

خیابان بوعلی دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4110 📌منطقه: خیابان بوعلی 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 774 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8 میلیون و 800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8...

خیابان بوعلی دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان ?کد: 3896 ?منطقه: خیابان بوعلی ?متراژ: 85 ?قیمت کل: 637 میلیون تومان ?قیمت هر متر: 7 میلیون و 500 هزار تومان ?امکانات: 4طبقه...

پاساژ الماس طبقه همکف

فروش نقد 730000000تومان مغازه ارامگاه بوعلی سینا طبقه همکف پاساژ الماس معاوضه با آپارتمان ملک مسکونی یا ماشین طبقه همکف 11متر بوتیک دارای مشتر...

خیابان بوعلی دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4019 📌منطقه: خیابان بوعلی 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 440 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:101 ?آپارتمان فروشی:آرامگاه بوعلی ?متراژ:70 ?متری:7میلیون و 800 ?قیمت کل:550 میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:6 ?چند واحد:18 ?طبقه:1 ?سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان ?کد: 3792 ?منطقه: بوعلی ?متراژ: 85 ?قیمت کل: 586میلیون تومان ?قیمت هر متر: 6 میلیون و 900 هزار تومان ?امکانات: 4طبقه 4واحد،...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:101 ?آپارتمان فروشی:آرامگاه بوعلی ?متراژ:70 ?متری:7میلیون و 140 ?قیمت کل:500 میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:6 ?چند واحد:18 ?طبقه:1 ?سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه اول

?کد:101 ?آپارتمان فروشی:آرامگاه بوعلی ?متراژ:70 ?متری:6میلیون و 140 ?قیمت کل:430 میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:6 ?چند واحد:18 ?طبقه:1 ?سال ساخت:...

خیابان بوعلی یک خوابه / طبقه دوم

?کد:353 ?آپارتمان فروشی:خیابان بوعلی ?متراژ:74 ?متری:5میلیون و 400 ?قیمت کل:400میلیون ?چندخواب:1 ?چندطبقه:3 ?چند واحد:6 ?طبقه:2 ?سال ساخت:85...

دو خوابه / طبقه ششم

?کد:392 ?آپارتمان فروشی:آرامگاه بوعلی ?متراژ:150 ?متری:6میلیون و 500 ?قیمت کل:975میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:6 ?چند واحد:16 ?طبقه:6 ?سال ساخت:...

خیابان بوعلی

?کد:1137 ?ملک(( ویلایی)) فروشی:خیابان بوعلی ?متراژ:293 ?زیربنا:180 ?متری:15میلیون ?قیمت کل:4میلیاردو 300 ?چندطبقه:2 ?چند واحد:2 ?سال ساخت: ?ا...