خرید املاک در آبیک

باسلام فروش ۵۸ هکتار زمین کشاورزی با سند تک برگ با مشخصات زیر در استان البرز محدوده خاکعلی ۱.چاه عمیق با مجوز ۲۵ لیتر در ثانیه ۲.....۲۰ هکتار...

باسلام فروش واحد صنعتی با مشخصات ذیل کل زمین ۵۲۰۰۰ هزار متر مربع موقعیت جاده ابیک قدیم کرج به قزوین بعد از ابیک سند ششدانگ ۲۵۰۰ متر سوله...