خرید املاک در آبکوه مشهد

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۶۰ متری مشهد - آبکوه ۱ کد ملک : ۱۴۷۳۳۳ مبلغ فروش : ۱/۷۰۵ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۱۰۰ متری مشهد - آبکوه ۱ باباطاهر ۱۶ کد ملک : ۱۴۵۷۱۱ مبلغ فروش : ۶۸۵ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان ۱۱۲ متری مشهد - آبکوه تکتم شمالی ۴ کد ملک : ۱۴۵۰۷۶ مبلغ فروش : ۹۰۰ میلیون تومان

سه خوابه / طبقه سوم

مبلغ فروش : ۱/۰۰۵ میلیارد تومان مشخصات کلی ملک طبقه : ۳ تعداد طبقات : ۳ تعداد واحدها : ۵ تعداد خواب : ۳ سن بنا : ۷ سال ساخت کفپوش : سرامیک کاب...

چهار خوابه

مبلغ فروش : ۴/۳ میلیارد تومان مشخصات کلی ملک طبقه : کل تعداد طبقات : ۱ تعداد واحدها : ۱ تعداد خواب : ۴ سن بنا : ۳۰ سال ساخت کفپوش : موکت کابین...

آبکوه بین تکتم ۱۹و۲۱ دو خوابه

مبلغ فروش : ۷۰۵ میلیون تومان مشخصات کلی ملک طبقه : کل تعداد طبقات : ۱ تعداد واحدها : ۲ تعداد خواب : ۲ سن بنا : ۳۰ سال ساخت کفپوش : موکت کابینت...

چهار خوابه

مبلغ فروش : ۳/۴ میلیارد تومان مشخصات کلی ملک طبقه : کل تعداد طبقات : ۱ تعداد واحدها : ۲ تعداد خواب : ۴ سن بنا : ۳۰ سال ساخت کفپوش : موکت کابین...