خرید املاک در آبشینه همدان

فروش: باغ 🔘کد: 1481 📌منطقه:روبه روی پل ابشینه 📏متراژ: 735 💰قیمت کل: 400 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: چاه12متری، م...

فروش: باغ میوه 🔘کد: 1467 📌منطقه: ورودی آبشینه 📏متراژ: 1100 💰قیمت کل:520 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: دارای ساختمان...

جاده سد

?کد:2034 ?باغ فروشی: جاده سد ?متراژ:6000 ?قیمت هر متر:166هزار ?قیمت کل: 1میلیارد ?امکانات و امتیازات:45مترساختمان ،دارای چاه آب، سهم اب ?توضیحات...

?کد:2030 ?باغ فروشی:آبشینه ?متراژ:400 ?قیمت هر متر:390هزار ?قیمت کل:155میلیون ?مکانات و امتیازات: فروش 400 متر باغ در آب شینه سنگ فرش شده . ساخت...

?کد:223 ?باغ فروشی:آبشینه ?متراژ:1000 ?قیمت هر متر:180هزار ?قیمت کل: 180میلیون ?امکانات و امتیازات:آب. برق. 20درخت گردو. دیوارکشی. ?توضیحات:خانه...

سداکباتان

کد:2012 ?باغ فروشی:سداکباتان ?متراژ:1000 ?قیمت هر متر:150هزار ?قیمت کل: 150میلیون ?امکانات و امتیازات:40 مترخانه. استخر. برق. آب

روبروآبشینه

?کد:2006 ?باغ فروشی:روبروابشینه ?متراژ:850 ?قیمت هر متر:300هزار ?قیمت کل: 250میلیون ?امکانات و امتیازات:خانه باغ،60مترخانه،4دیواری،دارای مجوزمسکو...

روبرو آبشینه

کد:1209 باغ فروشی:روبروابشینه متراژ:850 قیمت هر متر:300هزار قیمت کل: 250میلیون امکانات و امتیازات:خانه باغ،60مترخانه،4دیواری،دارای مجوزمسکونی183،...

روبرو آبشینه

کد:1209 باغ فروشی:روبروابشینه متراژ:850 قیمت هر متر:300هزار قیمت کل: 250میلیون امکانات و امتیازات:خانه باغ،60مترخانه،4دیواری،دارای مجوزمسکونی183،...

اول آبشینه

ملک مذکور باغ رستوران نیلوفرمی باشد دارای سه باب ساختمان مسکونی. قهوه خانه. تالار با گنجایش 300نفر امتیاز پروانه چاه تا چهل متر. زیر زمین. و...می باش...

محدوده سداکباتان

کدملک:1221 قیمت هرمتر:150 هزار 60متر خانه باغ استخر50متر

پشت رستوران الوند

کدملک:1209 قیمت هرمتر:370 هزار تومان چاه آب درخت همه جوره مجوز مسکونی 60متر خانه باغ 4دیواری

محدوده شهرک صنعتی

کدملک:1187 قیمت هرمتر:250 هزار تومان دارای مجوز سردخانه زیر صفر

محوطه شهرک صنعتی آبشینه

این زمین دارای مجوز سردخانه زیر صفر میباشد

محوطه شهرک صنعتی آبشینه

این زمین دارای مجوز سردخانه زیر صفرمی باشد قیمت هرمتر:250/000