خرید آپارتمان در یزد

ابتدای كوچه شرق
سه خوابه / طبقه سوم
انتهای شهید قندی دو خوابه / طبقه اول
مجتمع رز انتهای بلوار شهیدقندی دو خوابه
آپارتمان فروردین طبقه سوم
کوچه حسینی
کوچه مسجد پیغمبر
جوادالائمه آپارتمان شقایق دو خوابه / طبقه دوم
پشت دادگستری دو خوابه
چهار راه سیتی سنتر طبقه چهارم
16متری احمددشتی دو خوابه
کوچه حسینی
طبقه ششم
مهر پشت میدان تره بار قدیم، ترمه طبقه اول