خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

بلوار شهیدبهشتی خیابان میربابا دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 550 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بهشت...

دمادشت خیابان قائم دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 450 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #قا...

خیابان محک فرهنگیان 2 اندیشه دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 450 میلیون تومان جهت: شرقی 🏬 تعداد طبقات: 5 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۲ #اندیشه 🔑 تعد...

خیابان محک ولیعصر شمالی دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 350 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعص...

خیابان محک نگین سبز یک خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 345 میلیون تومان جهت: شمالی جنوبی دوکله 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند...

دمادشت , میدان گلها بوستان دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 550 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #دمادشت #می...

خیابان سپاه مجتمع انبوه سازان دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 263 میلیون تومان جهت: شرقی غربی دو کله 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند...

خیابان محک خیابان 20 متری محک دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 805 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #محک #20_مت...

خیابان ولیعصر جنوبی لاله یک خوابه / طبقه چهارم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 245 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده #گیلاوند #ولیعصر_جنو...

ولیعصر شمالی فردوس دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 287 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #ولیعصر_شما...

خیابان ولیعصر جنوبی نرگس یک خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 275 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #ولیعصر_جنو...

دو خوابه

مسکن مهر گیلاوند ۹۵متر. دوخواب شرقی ویو ابدی با ۲۰میلیون وام تحویل فوری یکساعته فروش فوری ۲۸۰میلیون

🔱فروش آپارتمان- با موقعیت عالی-محدوده گیلاوند🔱 متراژ بنا : 95 متر مربع ▪️تعداد طبقات : 3 ▪️تعداد واحد : 3 واحد ▪️قیمت : 680،000،000 تومان

محک فرهنگیان 1 دانش سه خوابه / طبقه اول

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی قیمت فروش: 540 میلیون تومان جهت: شمالی تعداد طبقات: 4 شماره طبقه: 1 محدوده گیلاوند محک فرهنگیان۱ دانش...

خیابان محک خیابان عرفان دو خوابه / طبقه دوم

? #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی ? قیمت فروش: 605 میلیون تومان جهت: شمالی ? تعداد طبقات: 4 ? شماره طبقه: 2 ? محدوده #گیلاوند #محک #عرفان...