خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

بربلوار بهشتی
فاز 2 دمادشت قائم 3
شهرک آفتاب فاز یک خیابان هفتم
شهرک مهاجر
انتهای شهرک ولی عصر دو خوابه
4
بلوار آیت الله خامنه ای
دو خوابه / طبقه همکف
محدوده لادن دو خوابه
محدوده فردوس دو خوابه / طبقه اول
مسکن مهر طبقه دوم