خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

اکازیون
بلوار شهید رجایی بلوار رجایی دو خوابه / طبقه دوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 913 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_...

اکازیون
بلوار شهید رجایی سه خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 3میلیارد415 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بل...

اکازیون
بلوار بعثت دو خوابه / طبقه چهارم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 315 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #صنایع_دفاع...

اکازیون
محک دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 708 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #گلبرگ...

ویژه
بلوار شهید رجایی دو خوابه / طبقه همکف

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 898 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_متری_توحید 🔑 تعدا...

یک خوابه / طبقه دوم

کد ۹۶۴ گیلاوند خ سپاه خ دهم جیلارد نو ۶۸ متر اپارتمان اسانسور نو ساز پارکینگ طبقه دوم تک خوابه قیمت : ۳۰۰میلیون

ویژه
محک دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 490 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #84_واحدی_فرهنگیان...

ویژه
بلوار بعثت دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 430 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت...

ویژه
بلوار بعثت دو خوابه / طبقه ششم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 340 میلیون تومان جهت: شرقی 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 6 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت...

ویژه
بلوار بعثت دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 310 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 6 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_بعثت #وزارت_دفاع_...

ویژه
خیابان سپاه دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 580 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #خیابان_سپا...

ویژه
بلوار بعثت یک خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 280 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند بلوار_بعثت 🔑...

طبقه سوم

کد۹۵۳ گیلاوند مسکن مهر ۱۰ ۷۵ متر آپارتمان طبقه سوم نوساز آماده تحویل قیمت : ۲۲۰میلیون

سه خوابه / طبقه سوم

کد 949 گیلاوند زنبق 5 158 متر آپارتمان 3 خواب 8 واحدی طبقه سوم امکانات کامل قیمت: یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون