خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

دماوند-گیلاوند-شهرک سپاه-خیابان اول طبقه دوم

کد ۱۰۵۳ گیلاوند شهرک سپاه خ اول ۱۳۰ متر اپارتمان طبقه دوم پارکینگ انباری قیمت : فوری متری ۱۰ میلیون تومان

دماوند-گیلاوند-پشت سینما پرستو طبقه دوم

کد ۱۰۵۶ گیلاوند پشت سینما پرستو ۱۱۰متر اپارتمان طبقه دوم پارکینگ انباری گرمایش از کف دو سرویس فرنگی وایرانی اتاق مستر دو بالکن سند ام...