خرید آپارتمان در گچساران

کارکنان.21 جنوبی فرعی 3 طبقه دوم طبقه دوم

اپارتمان کارکنان 21 جنوبی فرعی 3 طبقه دوم . کمد دیواری. کابینت موکت سفید کاری 95 متر 220 میلیون