خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

سه خوابه / طبقه اول

فروش واحد 130 متری 3 خواب

طبقه دوم

فروش 80 متر گوهردشت کوی اتحاد

دو خوابه / طبقه اول

فروش 105 متری بازسازی کامل امکانات تکمیل

چهارراه ملکشاه کوی اتحاد کوچه ولیعصر 1 دو خوابه / طبقه اول

گوهردشت چهارراه ملکشاه کوی اتحاد کوچه ولیعصر 1 ملک شمالی نما سنگ 5 سال ساخت 4 طبقه طبقه اول 2 خواب پارکینگ تامین...

فاز 1 خیابان 4 سه خوابه / طبقه سوم

گوهردشت فاز 1 خیابان 4 ملک شمالی واحد رو به آفتاب نما سنگ 9 سال ساخت 4 طبقه 2 واحدی طبقه سوم 3 خواب پارکینگ...

خیابان اتحاد دو خوابه / طبقه سوم

گوهردشت خیابان اتحاد ملک جنوبی واحد سمت خیابان 15 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 4 واحدی طبقه سوم 2 خواب پارکینگ...

بلوار انقلاب شمالی دو خوابه / طبقه دوم

گوهردشت بلوار انقلاب شمالی ملک شمالی واحد شرقی 10 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 2 خواب بالکن...

بلوار رستاخیز فاز 3 بلوک 1 خیابان 9 غربی دو خوابه / طبقه اول

گوهردشت بلوار رستاخیز فاز 3 بلوک 1 خیابان 9 غربی ملک شمالی واحد شمالی 5 سال ساخت نما تلفیقی 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول...

فاز 2 خیابان 2 غربی سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت فاز 2 خیابان 2 غربی ملک جنوبی واحد شمالی جنوبی 1 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول - پنجم 3 خواب...

فاز 2 خیابان 4 سه خوابه / طبقه اول

# فروش گوهردشت فاز 2 خیابان 4 ملک جنوبی واحد سمت خیابان 11 سال ساخت نما سنگ و شیشه 4 طبقه 2 واحدی طبقه اول...

بلوار موذن شهرک سپهر بلوک 11 سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت بلوار موذن شهرک سپهر بلوک 11 ملک شمالی واحد رو به آفتاب کلید نخورده نما تلفیقی 4 طبقه 2 واحدی طبقه اول - سوم...

فاز 3 بلوک 3 خیابان 15 سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت فاز 3 بلوک 3 خیابان 15 ملک جنوبی واحد سمت حیاط 4 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه طبقه اول 3 خواب پارکینگ...

فاز 3 بلوک 3 خیابان 13 سه خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت فاز 3 بلوک 3 خیابان 13 ملک شمالی واحد سمت حیاط 3 سال ساخت نما تلفیقی 5 طبقه 2 واحدی طبقه چهارم 3 خواب...

فاز 2 خیابان 2 غربی سه خوابه / طبقه دوم

گوهردشت فاز 2 خیابان 2 غربی ملک جنوبی 4 سال ساخت نما رومی 4 طبقه طبقه دوم 3 خواب پارکینگ بالکن انباری...

فاز 3 بلوک 2 خیابان 8 سه خوابه / طبقه دوم

گوهردشت فاز 3 بلوک 2 خیابان 8 ملک شمالی واحد رو به آفتاب کلید نخورده نما سنگ 6 طبقه 4 واحدی طبقه دوم 3 خواب پا...