خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

گوهردشت فاز 2 سه خوابه / طبقه چهارم
گوهردشت فاز 2 سه خوابه / طبقه دوم
بلوار انقلاب خیابان ۱۷ سه خوابه / طبقه دوم
خیابان سوم
خیابان استقلال جنوبی سه خوابه
فاز 2 سه خوابه / طبقه چهارم
فاز 1 سه خوابه / طبقه اول
فاز 2 سه خوابه
فاز 2 دو خوابه
بلوار رستاخیز دو خوابه / طبقه اول
خیابان شهرداری دو خوابه / طبقه پنجم
فاز 2 سه خوابه / طبقه اول
فاز 2 سه خوابه / طبقه اول
بلوار موذن محوطه شهرک بهداری