خرید آپارتمان در کرج

7
گوهردشت , خیابان سوم
4
گوهردشت , خیابان استقلال جنوبی
5
گوهردشت , فاز 2 طبقه چهارم
گوهردشت , فاز 2
4
گوهردشت , فاز 1 طبقه اول
گوهردشت , فاز 2
گوهردشت , بلوار رستاخیز طبقه اول
گوهردشت , خیابان شهرداری طبقه پنجم
گوهردشت , فاز 2 طبقه اول
گوهردشت , فاز 2 طبقه اول