خرید آپارتمان در گلشهر کرج

5
بلوار پونه دو خوابه / طبقه اول
خیابان رودکی غربی چهار خوابه / طبقه سوم
1
خیابان رودکی غربی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان بهار غربی دو خوابه / طبقه پنجم
3
بلوار بهار شرقی دو خوابه / طبقه اول
5
دو خوابه / طبقه اول
خیابان برزنت دو خوابه / طبقه سوم