خرید آپارتمان در گلشهر تبریز

پنج خوابه / طبقه ششم
سه خوابه
بلوار قایم یاغچیان - کوچه میخک ۲ دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه پنجم
محله گلشهر دو خوابه / طبقه اول
محله گلشهر طبقه دهم
محله گلشهر سه خوابه / طبقه سوم
طبقه چهارم