خرید آپارتمان در گلسار رشت

دو خوابه / طبقه سوم

موقعیت ملك : منظریه ساختمان ٤طبقه ٨واحد طبقه سوم موجود مفید و مشاع ١١٥ مترمربع دوخواب فول امكانات نما رومی بسیار شیك و مدرن با نقشه عالی یك...

هشت خوابه

موقعیت ملك : منظریه (واقع در یكی از بهترین مناطق منظریه ) ساختمان ٣طبقه ٢واحد طبقه اول دو خواب طبقه دوم و سوم دوبلكسی سه خواب دو خواب : مفید و مش...

دو خوابه / طبقه سوم

موقعیت ملك : منظریه _ابوذر شمالی ساختمان ٤طبقه ٨ واحد طبقه سوم بدون آسانسور مفید ٦٧ مترمربع(فاقد پاركینگ ) ١٦ سال ساخت موقعیت مكانی و دسترسی عالی...

سه خوابه / طبقه اول

منظریه. کوچه دارایی ساختمان ٤طبقه ٤واحد طبقه اول سه خواب 200متر مفید و مشاع پاركینگ اختصاصی/قابلیت پارک 2خودرو آسانسور گرمایش پکیج سه عدد اس...

دو خوابه / طبقه دوم

موقعیت ملك : منظریه _ بنفشه سوم ساختمان ٤طبقه ٨واحد طبقه دوم مفید و مشاع :١٠٧ مترمربع دوخواب ساخت ٨٩ آسانسور _ پاركینگ_ انباری_ تراس پكیج و اسپ...

دو خوابه / طبقه سوم

موقعیت ملك : منظریه ساختمان ٤طبقه ٨واحد طبقات سوم و چهارم موجود مفید و مشاع ١١٥ مترمربع دوخواب فول امكانات نما رومی بسیار شیك و مدرن با نقشه ع...

سه خوابه / طبقه اول

موقعیت ملك : منظریه ساختمان تك واحدی ٤طبقه ٤واحد طبقه اول سه خواب مفید و مشاع ١٨٠ مترمربع موقعیت ملك عالی(بر منظریه) كاملا شخصی ساز ارتفاع پا...

سه خوابه / طبقه چهارم

موقعیت ملك : منظریه _ بنفشه سوم که از بنفشه دو هم راه داره ساختمان دوکله ساختمان تك واحدی ٤طبقه ٤واحد طبقه ٤با آسانسور مفید و مشاع 195 مترمربع با...

دو خوابه / طبقه چهارم

موقعیت ملك : منظریه _ كوچه شهید علومی ساختمان ٤طبقه ٩واحد طبقه چهارم با آسانسور مفید : ٧٨ مترمربع (كل ٨٠ متر) بدون پاركینگ (انباری دارد) ١٣ سال...

سه خوابه / طبقه دوم

موقعیت ملك : منظریه تك واحدی ٤طبقه ٤واحد طبقه دوم سه خواب مفید و مشاع ١٢٥ مترمربع ساخت ١٣٨٤ موقعیت مكانی عالی دسترسی تا بلوارمنظریه كمتری از ٥...

یک خوابه / طبقه اول

موقعیت ملك : منظریه ساختمان 3طبقه ٦واحد نیم طبقه اول مفید :٦٠ متر یك خواب ٢٥ سال ساخت دسترسی تا بلوار منظریه ٢٠ متر ملك دو كله پاركینگ ندارد...

سه خوابه / طبقه اول

موقعیت ملك : منظریه ساختمان ٤طبقه ٤واحد طبقه اول مفید و مشاع ١٦٠ مترمربع سه خواب ساخت ١٣٩١ فول امكانات واقع در موقعیت بسیار خوب در منظریه تك...

سه خوابه / طبقه اول

موقعیت ملك : منظریه تك واحد ٤طبقه ٤واحد طبقه اول مفید و مشاع ١٧٢ مترمربع سه خواب ساخت ١٣٩٧ فول امكانات یك پاركینگ اختصاصی اتاق خواب مستر با ك...

دو خوابه / طبقه چهارم

موقعیت ملك : منظریه _خ تابان شمال ساختمان ٤طبقه ١٢ واحد طبقه چهارم بدون آسانسور مفید و مشاع ٧٤ مترمربع دو خواب 20 سال ساخت دارای پاركینگ و انبار...

سه خوابه / طبقه اول

موقعیت ملك : منظریه _ خ تابان شمال ساختمان ٤طبقه ٤واحد طبقه اول مفید و مشاع :١٥٠ مترمربع سه خواب پنج سال ساخت فول امكانات پاركینگ اختصاصی/ پكی...