خرید آپارتمان در گلباغ نماز رشت

خیابان گلستان4 سه خوابه / طبقه اول

کد ملک 1100 3 واحد صفر دیش مرکزی کاغذ دیواری مطبخ دو پارکینگ

خیابان گلستان6 طبقه سوم

کد ملک 1107 8 واحد

خیابان یعقوب زاده طبقه اول

کد ملک 1053 12 واحد 158 متر مفید و مشاع اسپیلت

خیابان یعقوب زاده دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 1023 15 واحد اسپیلت

پشت فروشگاه سناتور کوچه ابن سینا دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1070 اسپیلیت

خیابان گلستان16 طبقه دوم

کد ملک 1105 6 واحد

جنب آزمایشگاه خاک دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک ۶۲۲ ۸ واحد ۹۶ متر با مشاع خوابها کفپوش کف سالن سرامیک شوفاژ مرکزی

خیابان یعقوب زاده

کد ملک 1032 12 واحد کاغذ دیواری اسپیلیت

خیابان گلستان4 چهار خوابه

کد ملک 1037 3 واحد طبقات سه و چهار

پشت فروشگاه سناتور کوچه ابن سینا دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1070 اسپیلیت

خیابان یعقوب زاده
طبقه دوم

کد آژانس ۷۱۶ ۷۸ متر مفید ۸۶ متر با مشاع کاغذدیواری اتاق خوابها پارکت سالن سرامیک کولر اسپیلت کنتور گاز جدا

بلوار انصاری خیابان پارس ۲ طبقه سوم

کد آژانس ۶۵۹ فول امکانات

کوچه یعقوب زاده سه خوابه

کد آژانس ۷۶۱ فول امکانات ۴۰ میلیون وام

فول امکانات کلید نخورده کناف کاری شده پنجره ها دو جداره اتاق ها کمد با امکانات روز