خرید آپارتمان در گلباغ نماز رشت

خیابان گلستان4 سه خوابه / طبقه اول

کد ملک 1100 3 واحد صفر دیش مرکزی کاغذ دیواری مطبخ دو پارکینگ

خیابان گلستان6 طبقه سوم

کد ملک 1107 8 واحد

پشت فروشگاه سناتور کوچه ابن سینا دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1070 اسپیلیت

خیابان گلستان16 طبقه دوم

کد ملک 1105 6 واحد

جنب آزمایشگاه خاک دو خوابه / طبقه سوم

کد ملک ۶۲۲ ۸ واحد ۹۶ متر با مشاع خوابها کفپوش کف سالن سرامیک شوفاژ مرکزی

خیابان یعقوب زاده طبقه اول

کد ملک 1053 12 واحد 158 متر مفید و مشاع اسپیلت

خیابان یعقوب زاده دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 1023 15 واحد اسپیلت

خیابان یعقوب زاده

کد ملک 1032 12 واحد کاغذ دیواری اسپیلیت

خیابان گلستان4 چهار خوابه

کد ملک 1037 3 واحد طبقات سه و چهار

پشت فروشگاه سناتور کوچه ابن سینا دو خوابه / طبقه دوم

کد ملک 1070 اسپیلیت

کوچه فردوسی دو خوابه / طبقه اول

کد ملک 981 ۷۴ متر با مشاع ۹ واحد ۲ عدد اسپیلت پارکینگ اختصاصی برای ۲ ماشین

خیابان یعقوب زاده
طبقه دوم

کد آژانس ۷۱۶ ۷۸ متر مفید ۸۶ متر با مشاع کاغذدیواری اتاق خوابها پارکت سالن سرامیک کولر اسپیلت کنتور گاز جدا

بلوار انصاری خیابان پارس ۲ طبقه سوم

کد آژانس ۶۵۹ فول امکانات

کوچه یعقوب زاده سه خوابه

کد آژانس ۷۶۱ فول امکانات ۴۰ میلیون وام