خرید آپارتمان در کوی فرشته تبریز

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه دوم

کد 8877 فروش آپارتمان 114 متر فرشته جنوبی کد 8877 آپارتمان بسیار لوکس به متراژ 114 متر در طبقه دوم از 5 طبقه و دوخوابه با نقشه مهندسی متفاوت کلیه ن...

فرشته جنوبی طبقه اول

کد 8849 فروش آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 8849 آپارتمان به متراژ 120 متر در طبقه 1 از 3 طبقه دو بر جنوبی طبقه اول کف پارکت با پکیج ،کابینت ،کمد...

ویژه
فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 8724 آپارتمان جنوبی صفر و کلید نخورده به متراژ 120 متر دوخوابه بهترین طبقه طبقه 4 از 5 بدون نصبیات با پذیرایی...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم

کد 8820 فروش آپارتمان 110 متر فرشته جنوبی کد 8820 آپارتمان لوکس جنوبی با نور گیری عالی به متراژ 110 متر در طبقه 4 از 5 طبقه دوخوابه با نصبیات کامل...

فرشته جنوبی طبقه اول

کد آگهی 13141 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 116 قیمت 1,740,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتا...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه دوم

کد 8772 فروش آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 8772 آپارتمان 120 متری شمالی دو خواب طبقه دوم از چهارم و تک واحدی با کمد دیواری در هر اتاق همسایه هایی...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 14454 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 103 قیمت 1,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتا...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 14951 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 122 قیمت 1,740,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتا...

فرشته شمالی طبقه چهارم

کد آگهی 14456 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 124 قیمت 1,560,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتا...

فرشته شمالی دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 14952 نوع فروش منطقه فرشته شمالی متراژ (مترمربع) 107 قیمت 1,440,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتا...

فرشته جنوبی سه خوابه / طبقه اول

کد 8785 فروش آپارتمان 115 متر فرشته جنوبی کد 8785 آپارتمان جنوبی سه خوابه به متراژ 115 متر در طبقه اول با 2 عدد تراس جداگانه پذیرایی و اتاقها کاغذ...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 14454 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 103 قیمت 1,255,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتا...

فرشته جنوبی دو خوابه

کد آگهی 13369 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 131 قیمت 1,611,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 و 2 و 3 ت...

فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 14454 نوع فروش منطقه فرشته جنوبی متراژ (مترمربع) 103 قیمت 1,340,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتا...

فرشته شمالی طبقه اول

فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 8703 آپارتمان 121 متری شخصی ساز در طبقه اول از 4 طبقه بون آسانسور با سند تک برگ دو نبش شمالی ، هر طبقه یک واحد...