خرید آپارتمان در کوی زنبق کرج

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ▪️کد : 3827 🔹متراژ : 94 🔹طبقه : 4 🔹تع...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

کد : 3793 🔹متراژ : 110 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواحد : 48 🔹تعدادخواب : 2 🔹سال ساخت : 4سال...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم

کد : 3778 🔹متراژ : 98 🔹طبقه : 3 🔹تعدا...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3784 🔹متراژ : 90 🔹طبقه : 3 🔹تعد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3738 🔹متراژ : 107 🔹طبقه : 1 🔹تعد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
میدان سرباز , خیابان ایثار سه خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3731 🔹متراژ : 110 🔹طبقه : 1 🔹تعد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ▪️کد : 3727 🔹متراژ : 107 🔹طبقه :...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3723 🔹متراژ : 92 🔹طبقه : 1 🔹تعد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3714 🔹متراژ : 80 🔹طبقه : 1 🔹تعداد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3711 🔹متراژ : 97 🔹طبقه : 4 🔹تعد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3700 🔹متراژ : 87 🔹طبقه : 2 🔹تعدادواحد...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3696 🔹متراژ : 112 🔹طبقه : 3 🔹تعدادواح...

میدان سرباز , خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3695 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 2 🔹تعدادواح...