خرید آپارتمان در کمربندی غربی بابل

سه خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 128 متر 3 خواب( 4طبقه 4 واحد )فروش طبقه اول با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

سه خوابه / طبقه دوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 190 متر 3 خواب( 5طبقه 6 واحد )فروش طبقه دوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

سه خوابه / طبقه دوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 132 متر 3 خواب( 5طبقه 5 واحد )فروش طبقه دوم با آسانسور 🔷امکانات: فول فول پارکینگ انباری کف سرامیک...

سه خوابه / طبقه پنجم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 140 متر 3خواب( 6 طبقه 11 واحد)فروش طبقه پنجم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 83 متر 2 خواب( 4 طبقه 8 واحد )فروش طبقه سوم بدون آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابین...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 116 متر 2 خواب( 4 طبقه 4 واحد )فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: فول فول پارکینگ انباری کف سرام...

دو خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 125 متر 2 خواب( 4 طبقه 12 واحد در دو بلوک )فروش طبقه چهارم تک واحدی جلو با آسانسور 🔷امکانات: فول فو...

دو خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 78 متر 2خواب( 3طبقه 6 واحد)فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک در صورت تو...

دو خوابه / طبقه دوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 70 متر 2 خواب( 4 طبقه 8 واحد)فروش طبقه دوم بدون آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت ف...

سه خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 135متر 3خواب( 6 طبقه 11 واحد)فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک...

دو خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 103 متر 2 خواب( 5 طبقه 10 واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

دو خوابه / طبقه پنجم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 90 متر 2 خواب( 5 طبقه 10 واحد)فروش طبقه 5 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 85متر 2خواب( 4 طبقه 3 واحد)فروش طبقه اول با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک در...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 138 متر 3 خواب( 4 طبقه 4واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان پیش فروش لاکچری فروشی: ◼️مساحت 230متر 3 خواب( 7 طبقه 7 واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: کامل فول فول ◼️سند...