خرید آپارتمان در کمربندی غربی بابل

سه خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 135متر 3خواب( 6 طبقه 11 واحد)فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک...

پنج خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 103 متر 2 خواب( 5 طبقه 10 واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

دو خوابه / طبقه پنجم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 90 متر 2 خواب( 5 طبقه 10 واحد)فروش طبقه 5 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 85متر 2خواب( 4 طبقه 3 واحد)فروش طبقه اول با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک در...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 138 متر 3 خواب( 4 طبقه 4واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک کابینت mdf...

سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان پیش فروش لاکچری فروشی: ◼️مساحت 230متر 3 خواب( 7 طبقه 7 واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: کامل فول فول ◼️سند...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 95 متر 2خواب( 6 طبقه 11 واحد)فروش طبقه اول با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین ک...

دو خوابه / طبقه دوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: پیش فروش ◼️مساحت 102متر 2خواب( 5 طبقه 9 واحد)فروش طبقه دوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک در...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 95 متر 2خواب( 10طبقه 16واحد)فروش طبقه اول با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین کا...

سه خوابه / طبقه سوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 140متر 3 خواب( 10طبقه 16واحد)فروش طبقه سوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری در صورت توفق طرفین...

دو خوابه / طبقه اول

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 86.5 متر 2 خواب( 4طبقه 8واحد)فروش طبقه اول بدون آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف پارکت کابینت...

سه خوابه / طبقه چهارم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 127متر 3 خواب( 5طبقه 5واحد)فروش طبقه 4 با آسانسور 🔷امکانات: کامل فول فول ◼️سند: ملک ◼️سال ساخت: 9...

سه خوابه / طبقه دوم

⬅️املاک خانلرزاده 🏬اپارتمان فروشی: ◼️مساحت 220 متر 3خواب( 10طبقه 10واحد)فروش طبقه دوم با آسانسور 🔷امکانات: پارکینگ انباری کف سرامیک در صورت ت...