خرید آپارتمان در کرج

2
مهرشهر , فاز فاز 3 خیابان 341 طبقه دوم
7
مهرشهر , فاز فاز یک طبقه دوم
مهرشهر , فاز فاز یک ورودی از کمربندی طبقه سوم
مهرشهر , فاز سه
میدان بنفشه , خیابان لاله غربی طبقه اول
میدان بنفشه , خیابان لاله غربی طبقه دوم
میدان بنفشه , بلوار وحدت طبقه دوم
میدان بنفشه , خیابان لاله طبقه چهارم
شهرک یاس طبقه دوم
میدان بنفشه , کوچه یکم طبقه پنجم