خرید آپارتمان در کرج

سه خوابه
بلوار صبا سه خوابه / طبقه سوم
خیابان شهید بهشتی. نبش کوچه راه نو سه خوابه / طبقه سوم
خیابان صبا سه خوابه / طبقه دوم
گوهردشت فاز 2 سه خوابه / طبقه چهارم
گوهردشت فاز 2 سه خوابه / طبقه دوم
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
جاده ملارد دو خوابه / طبقه اول
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ایثار دو خوابه
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم