خرید آپارتمان در کاشمر

دو خوابه / طبقه سوم
خیابان 15 خرداد 15 خرداد 10 دو خوابه
خیابان 15 خرداد 15 خرداد 12 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان امام بین امام 3 و5 دو خوابه
فاز 5 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار بهشت خیابان نیلوفر شمالی 13 یک خوابه
خیابان خرداد نبش چهارراه اول سمت راست دو خوابه / طبقه سوم
بلوار فروتقه خیابان امام رضا7 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان بسیج دو خوابه / طبقه اول
بلوار آزادگان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان اباذر دو خوابه / طبقه سوم
بلوار بسیج دو خوابه / طبقه سوم
خیابان طالقانی دو خوابه
خیابان خرمشهر دو خوابه
خیابان مرداد دو خوابه