خرید آپارتمان در کاشمر

فاز 5 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار بهشت خیابان نیلوفر شمالی 13 یک خوابه
خیابان امام بین امام 3 و5 دو خوابه
خیابان خرداد نبش چهارراه اول سمت راست دو خوابه / طبقه سوم
بلوار فروتقه خیابان امام رضا7 یک خوابه / طبقه دوم
بلوار بسیج دو خوابه / طبقه سوم
خیابان بسیج دو خوابه / طبقه اول
خیابان طالقانی دو خوابه
بلوار آزادگان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان اباذر دو خوابه / طبقه سوم