خرید آپارتمان در کارون تهران

کارون جنوبی , مرتضوی یک خوابه / طبقه همکف

کدفایل: 113(فروش ) خیابان خوش نرسیده به مرتضوی ک افشار واحد 33 متری سال ساخت: 20 (بازسازی کامل شده است) در 4 طبقه 2 واحدی طبقه همکف...

کارون جنوبی , مالک اشتر یک خوابه / طبقه همکف

کدفایل: 112(فروش ) خیابان مالک اشتر بین جیحون و کارون واحد 52 متری سال ساخت: 23 جهت شمالی (بازسازی کامل شده است) در 4 طبقه 3 واحدی...

کارون شمالی , امام خمینی یک خوابه / طبقه سوم

کدفایل: 111 (فروش ) خیابان امام خمینی بین جیحون و یادگار ک شهرستانی واحد 34 متری سال ساخت: 15 در 3 طبقه تک واحدی طبقه 3 1 خوابه...

کارون جنوبی , مرتضوی بعد از جیحون یک خوابه / طبقه دوم

مرتضوی بعدازجیحون۴۵متر تکواحدی 350,000,000 تومان تهران، جیحون نوع ملک آپارتمان سن بنا 10-15 سال پارکینگ دارد انباری دارد متراژ 45...

کارون شمالی , قصرالدشت بوستان سعدی بین قصرالدشت و کارون یک خوابه / طبقه همکف

کدفایل: 67 (فروش) بوستان سعدی بین قصرالدشت و کارون ک اسدالهی واحد 60 متری سال ساخت: 24 جهت شمالی و غربی بازسازی کامل شده است در 4 طبقه...

کارون شمالی , قصرالدشت بین هاشمی و امام خمینی دو خوابه / طبقه اول

کدفایل: 66 (فروش ) قصرالدشت بین هاشمی و امام خمینی واحدهای 61 متری سال ساخت: نوساز (کلید نخورده) در 5 طبقه 2 واحدی طبقات اول تا دهم...

نرسیده به بوستان سعدی یک خوابه / طبقه چهارم

کد فایل: 65 (فروش) کارون نرسیده به بوستان سعدی واحد 60 متری جهت جنوبی سال ساخت: 2 در 4 طبقه تک واحدی طبقه 4 1خواب پارکینگ و انبا...

کارون جنوبی , جیحون انتهای جیحون اوایل خیابان تیموری یک خوابه / طبقه دوم
کارون شمالی , بوستان سعدی بین نواب و رودکی دو خوابه / طبقه دوم

کدفایل: 51 (فروش) بر خیابان بوستان سعدی بین رودکی و نواب ( گذر خیابان 16متر ) واحد 71متری سال ساخت: 6 در 4 طبقه تک واحدی طبقه 2 از همکف...

خیابان امام خمینی بین خیابان جیحون و بزرگراه یادگار دو خوابه / طبقه اول

کدفایل: 38(فروش) امام خمینی بین جیحون و یادگار واحد 102 متری سال ساخت: 2 در 7 طبقه 2 واحدی طبقه 1 2 خوابه پارکینگ ندارد اسانسور دا...

بین خیابان جیحون و کارون کوچه گروسی دو خوابه / طبقه اول

کدفایل: 34 (فروش) کمیل بین جیحون و کارون ک گروسی واحد 53 متری سال ساخت: 22 بازسازی کامل شده است در 4 طبقه 2 واحدی طبقه 1 2 خوابه...

خیابان خوش، نرسیده به خیابان آذربایجان دو خوابه / طبقه اول

کدفایل: 32 (فروش) خوش نرسیده به آذربایجان جهت جنوبی واحد 65 متری سال ساخت: نوساز در 4 طبقه تک واحدی طبقه 1 2 خوابه پارکینگ دارد...

بین خیابان امام خمینی و خیابان هاشمی یک خوابه / طبقه اول

کدفایل: 28(فروش ) کارون بین امام خمینی و هاشمی واحد 35 متری سال ساخت: 4 در 3 طبقه تک واحدی طبقه 1 1 خوابه پارکینگ ندارد اسانسور...

تقاطع طوس و قصرالدشت، کوچه آل بویه یک خوابه / طبقه دوم

کدفایل: 21 (فروش ) تقاطع طوس و قصرالدشت آل بویه جهت شمالی واحد 50 متری سال ساخت: 10 در 5 طبقه 4 واحدی طبقه 2 1 خوابه پارکینگ دا...

بالاتر از بهنود، کوچه آل بویه دو خوابه / طبقه دوم

کدفایل: 20 (فروش ) کارون بالاتر از بهنود آل بویه واحد 61 متری سال ساخت: 8 در 4 طبقه تک واحدی طبقه 2 2 خوابه پارکینگ دارد اسانسو...