خرید آپارتمان در چمران شیراز

آپارتمان 140 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه هفتم

فروش آپارتمان چمران قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت هر متر: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت: مناسب نوع ملک: آپارتمان سن بنا: نوساز...

آپارتمان 140 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان چمران قیمت کل: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت هر متر: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان توضیحات مشخصات کارشناسی قیمت: مناسب نوع ملک: آپارتمان سن بنا...

آپارتمان 170 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان ۱۷۰ متری در چمران چمران سه خوابه ۱۷۰ متر نوساز ساله قیمت کل : ۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان فولادفر "معاملات مسکونی"

آپارتمان 125 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان ۱۲۵ متری در چمران چمران دو خوابه ۱۲۵ متر نوساز ساله قیمت کل : ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان فولادفر "معاملات مسکونی"

آپارتمان 140 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان ۱۴۰ متری در چمران چمران دو خوابه ۱۴۰ متر نه ساله قیمت کل : ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان فولادفر "معاملات مسکونی

آپارتمان 125 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه سوم

چمران قیمت کل: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت هر متر: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان توضیحات مشخصات کارشناسی قیمت: مناسب نوع ملک: آپارتمان سن بنا: هفت کد ملک: ۸...

آپارتمان 225 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
چهار خوابه / طبقه همکف

چمران قیمت کل: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت هر متر: ۲۶,۶۶۶,۶۶۶ تومان توضیحات مشخصات نوع ملک: آپارتمان سن بنا: نوساز کد ملک: ۸۴۹۷ محله: چمران مت...

آپارتمان 125 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

آپارتمان ۱۲۵ متری در چمران چمران دو خوابه نوساز ساله ۱۲۵ متر قیمت کل : ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اکبری " کارشناس فروش مسکونی "

آپارتمان 140 متری در چمران شیراز

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان ۱۴۰ متری در چمران چمران دو خوابه نه ساله ۱۴۰ متر قیمت کل : ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اکبری " کارشناس فروش مسکونی "

سه خوابه / طبقه چهارم

چمران ۱۷۰ متر نوساز سه قیمت کل۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله چمران متراژ۱۷۰ مترتعداد خواب سه سال...

چهار خوابه / طبقه همکف

چمران ۲۲۵ متر نوساز قیمت کل۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت متری۲۶,۶۶۶,۶۶۶ تومان مشخصات کارشناسی قیمت مناسب محله چمران متراژ۲۲۵ مترتعداد خواب چهارسال س...

دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه
سه خوابه