خرید آپارتمان در چرمسازی همدان

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:181 🔴آپارتمان فروشی:چرمسازی 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲و۳ 🔴متری:۷میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۷۵۰میلیو...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:50 🔴آپارتمان فروشی:چرمسازی 🔴متراژ:۷۲ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹میلیون و۷۰۰هزار 🔴کل قیمت:۷۰۰میلیون 🔴و...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:50 🔴آپارتمان فروشی:چرمسازی 🔴متراژ:۷۲ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹میلیون و۷۰۰هزار 🔴کل قیمت:۷۰۰میلیون 🔴و...