خرید آپارتمان در پیشوا

فروش واحد ۷۵متری ۲خوابه طبقه دوم انباری آسانسور دارد سندشش دانگ قیمت متری۵میلیون شهرک اردستانی ابتدای خیابان کتابخانه معاوضه نیز میشود

توحید

فروش واحد۷۷متری ۲خوابه طبقه ۴ انباری دارد پارکینگ آسانسور ندارد وام حدود ۱۰میلیون دارد کابینت ام دی اف کامل قیمت متری ۴میلیون خیابان توحید نرسیده به ب...

فروش واحد ۶۷متری ۱خوابه طبقه دوم حیاط مشاعی دارد قیمت متری ۵۱۰۰ کلا ۳واحد است آسانسور پارکینگ ندارد شهرک اردستانی بعد از ۴راه کتابخانه

فروش واحد ۶۴متری ۱خوابه طبقه سوم انباری دارد پارکینگ آسانسور ندارد قیمت متری ۴میلیون شهرک اردستانی خیابان کتابخانه پرواز کابینت طرح ام دی اف سند شش د...

فاز 1

فروش واحد ۷۸متری ۲خوابه طبقه اول پارکینگ انباری دارد وام ندارد سند شش دانگ قیمت متری ۳۴۰۰ شهرک فاز ۱ نقش جهان

فروش واحد ۶۵متری ۱خوابه طبقه اول پارکینگ انباری دارد آسانسور ندارد سند شش دانگ قیمت متری ۳میلیون خیابان امام خیابان کارگر

فروش واحد ۸۶متری ۲خوابه بر اصلی خیابان شریعتی طبقه سوم پارکینگ انباری آسانسور دارد قیمت با پارکینگ متری ۵۵۰۰

توحید

فروش واحد ۸۶متری ۲خوابه طبقه همکف پارکینگ انباری آسانسور دارد کابینت ام دی اف کامل قیمت متری ۴۵۰۰ سند شش دانگ خیابان توحید بعداز خیابان شهید بختیاری

توحید

فروش آپارتمان ۵۴متری سند شش دانگ ۱خوابه پارکینگ دارد انباری دارد آسانسور دارد طبقه ۳ قیمت متری ۴۵۰۰ خیابان توحید بعد از کوچه شهید بختیاری

پرواز 16

فروش واحد 49متری 2خوابه طبقه اول آسانسور انباری دارد پارکینگ ندارد وام حدود ۵میلیون دارد قیمت متری 3500شهرک اردستانی پرواز 16 کابینت ام دی اف وفلز

پرواز 16

فروش واحد 90متری2خوابه طبقه اول آسانسور انباری دارد پارکینگ ندارد پکیج کامل دارد کابینت ندارد قیمت متری 4میلیون تومان شهرک اردستانی پرواز 16

خیابان مالک اشتر پل حاجی خیابان مالک اشتر

فروش واحد 75متری 2خوابه طبقه اول پارکینگ انباری آسانسور دارد وام حدود 14میلیون وام مهر دارد قیمت متری 3700 کابینت ام دی اف کامل پل حاجی خیابان مالک اش...

خیابان مالک اشتر پل حاجی ابتدای خیابان مالک اشتر

فروش واحد 65متری 1خوابه طبقه دوم پارکینگ انباری دارد آسانسور ندارد وام ندارد سند شش دانگ قیمت متری 3500 پل حاجی ابتدای خیابان مالک اشتر

توحید خیابان توحید خیابان آزادگان

فروش واحد 78متری 2خوابه طبقه سوم پارکینگ آسانسور ندارد قولنامه‌ای قیمت 180میلیون خیابان توحید خیابان آزادگان

توحید ابتدای شهرک معلم

پیش فروش آپارتمان تک واحدی پنج طبقه پنج واحد متراژ ۱۳۳ نورگیر عالی زمین دو نبش ۳ خواب آشپزخانه کثیف TV room پارکینگ،انباری،آسانسور پیشرفت ک...