خرید آپارتمان در پروین اصفهان

خیابان گلستان دو خوابه / طبقه چهارم

شمالی برخیابان

خیابان گلستان دو خوابه / طبقه پنجم
خیابان گلستان دو خوابه / طبقه ششم

سنددار

خیابان گلستان محدوده نزدیک هایپرنشان دو خوابه / طبقه سوم

جنوبی سنددار

خیابان گلستان دو خوابه / طبقه دوم

دوکله نور

خیابان پروین اعتصامی

متری:3.800.000