خرید آپارتمان در پردیس

زون5، بلوک 5 دو خوابه / طبقه سیزدهم
8
دو خوابه / طبقه نهم
زون 5، بلوک 21 دو خوابه / طبقه نهم
زون 5، بلوک 29 دو خوابه / طبقه ششم
زون5، بلوک 23 دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
دو خوابه
پردیس فاز ۵ محله p طبقه نهم جنوبی دو خوابه / طبقه نهم
دو خوابه
3
محوطه مسکن مهر دو خوابه / طبقه پنجم